หมายเหตุ :

  1. ท่านสามารถนำรถเข้าจอดรถภายในลานจอดรถของ ศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์ (ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด โดยท่านสามารถจอดได้ ตั้งแต่ ชั้น 3 ขึ้นไปเท่านั้น) ยกเว้นรถตู้หลังคาสูงที่ไม่สามารถเข้าลานจอดรถได้ สามารถจอดได้ที่ด้านข้างศูนย์การค้าฯ (สามารถจอดได้สูงสุด 5 คัน)
  2. จุดลงทะเบียนจะอยู่บริเวณ ประตูด้านหน้า ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ และท่านสามารถเข้าออกศูนย์การค้าฯ ได้จากประตูด้านหน้าเท่านั้น
  3. เนื่องจากศูนย์การค้า สุพรีม คอมพล็กซ์ จะเปิดบริการเวลา 30 น. ดังนั้น ก่อนเวลา 10.30 น. ขอความกรุณาท่านอยู่พื้นที่จัดงานชั้น 1 เท่านั้น